Provozní řád

1.

  

Na jedné bowlingové dráze může hrát maximálně 6 hráčů.

2.

 

Bowling je možné hrát pouze ve speciální bowlingové obuvi vlastní nebo zapůjčené - (je nutné, aby obuv měla bílou podrážku).

3.

 

V zapůjčené bowlingové obuvi není možné hrát na boso.

4.

 

Pro hráče jsou vyhrazeny stoly a posezení. 

5.

 

Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře.

6.

 

Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození.

7.

 

K rozběhu mohou hráči využívat prostor po čáru odhozu (začátek jednotlivých drah). V žádném případě nesmí vstupovat na dráhy.

8.

 

Hráč vyčká s odhodem koule na zvednutí závory před kuželkami. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení, v horším případě koule narazí do závory a poškodí ji. Hráč je odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.

9.

 

Pokud se hráčům na jednotlivé dráze nevrátí zpět 3 koule, přeruší hru a upozorní na tuto skutečnost personál herny. Pokračování ve hře může vést k vážnému poškození bowlingového stroje.

10.

 

Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům se před odhodem koule sklouznout. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.

11.

 

Provozovatel může při porušení provozního řádu předčasně ukončit hru bez náhrady.