Provozní řád squashového centra

1) Návštěvníci squashového centra Blue Bowling – Lovosice jsou povinni respektovat Provozní řád a požární směrnice. Návštěvník se rezervováním kurtu zavazuje dodržovat tento Provozní řád.

2) Osobám podnapilým a pod vlivem toxických látek je vstup zakázán.

3) Osoby mladší 15ti let mají vstup povolený pouze v doprovodu rodičů či osoby starší 18ti let.

4) Kouření je přísně zakázáno ve všech prostorách  Blue Bowling – Lovosice.

5) Hráčům squashe je vstup na kurt povolen pouze ve vhodné sálové obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy. V případě znečištění budou viníkovi vyúčtovány náklady spojené s vyčištěním podlahy v plné výši

6) Zákaz vstupu na neosvětlený kurt.

7) Hráči jsou povinni ukončit hru v řádném čase, tak aby neomezili případně další hráče.

8) Hráči jsou povinni počínat si při hře tak, aby neohrozili své zdraví, ani svých spoluhráčů a vždy myslet na bezpečnost svého počínání.

9) Doporučujeme si peníze, doklady, šperky, mobilní telefony, klíče od auta a jiné, neodkládat v prostorách šatny. Šatní skříňky slouží pouze k uložení šatstva. Za případné ztráty neručíme.

10) V případě nutnosti má objednavatel právo hodinu zrušit do 24 hodin před rezervovaným časem.

11) Při pozdním zrušení hodiny má provozovatel právo účtovat si storno poplatek 50% z konečné ceny rezervovaného kurtu. V případě neomluvení hodiny a nedostavení se v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat storno poplatek 100% konečné ceny (viz. platný ceník).

Zrušení rezervace

Rezervace je považována za závaznou a každou nevyužitou a nezrušenou rezervaci považuje squash centrum za zneužití rezervačního systému. Rezervaci můžete stornovat nejpozději 6 hodin předem bez jakýchkoli sankcí. Pokud se nemůžete dostavit na rezervovanou lekci, je nutné se telefonicky, případně jiným způsobem, včas omluvit. Pokud se bez omluvy nedostavíte, bude Vám při příští návštěvě tato propadlá rezervace naúčtována.

12) Provozní doba: aktualizovaná pracovní doba je viditelně vyvěšena na provozovně.

13) Systém objednávek: squashový kurt lze rezervovat telefonicky na tel: 736/481371.

14) Hrací jednotka: je časový úsek v délce 60 minut. Hrací jednotku lze zakoupit jednotlivě nebo se slevou ve formě permanentky.

15) Provozovatel má právo vykázat z prostoru squash centra osoby, které odmítají nebo v minulosti odmítli zaplatit útratu či storno poplatky. Provozovatel má právo vykázat z prostoru squash centra osoby opilé či jinak nezpůsobilé k hraní hry squash či pobytu v centru.

16) Po vstupu na kurt zkontrolujte, zda jsou správně zavřeny skleněné dveře. Zároveň prosíme o opatrné zavírání.

17) Hráč ručí za zapůjčenou raketu. Má povinnost si ji při převzetí zkontrolovat a zjištěné vady nahlásit ihned obsluhujícímu personálu. Jakékoli poničení rakety je hráč povinen ihned uhradit paušálem 500,- Kč (nevztahuje se na prasklý výplet či omotávku rakety).

18) Provozovatel má právo vykázat ze squash centra zákazníka, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru centra.

20) Hráči jsou povinni respektovat soukromí hráčů na kurtě.

21) Ve všech prostorách SQUASH centra dodržujte pořádek.

22) Nevstupuje do sprch s nakažlivými kožními chorobami a plísněmi.

23) Konzumujte nápoje v prostorách mimo kurt.

24) Bezpečnost:

·        do squashového kurtu vstupujte až po jeho rozsvícení.

·          z bezpečnostních důvodů nevstupuje na kurty se žvýkačkou.

·          doporučujeme při hře se řídit pravidly hry pro squash. Zejména je nutné vyvarovat se záměrným úderům ve směru spoluhráče. Rovněž je zakázáno směřovat údery záměrně do osvětlovacích těles kurtu a nepřiměřeně narážet tělem nebo vést údery raketou do zadní skleněné stěny kurtu, případně vést údery raketou do čelní a bočních stěn kurtu. Hráč, který poruší tento zákaz a způsobí škodu na zařízení a vybavení je povinen neprodleně škodu nahlásit obsluhujícímu personálu a vzniklou škodu uhradit.

·          do squashového kurtu je zakázáno vnášet jiné předměty, kromě vybavení určené pro hru squash.

·          při samotné hře dbejte na bezpečnost (nehrát míček po otočce, nenastřelovat protihráče, dbát na rozcvičení před hrou apod.) Je vždy lepší hru zastavit a zahrát novou výměnu (tzv. LETBALL), než se zranit.

·          doporučujeme použití ochranných brýlí (ty je možné si u nás zapůjčit či zakoupit). Pro osoby mladší 18 let, je používaní ochranných brýlí při hře squash povinné.

·          po ukončení hry je každý návštěvník povinen ze squashového kurtu odstranit případné nečistoty, které způsobil např. úlomky rakety, útržky omotávek, oděvu, obuvi apod.

·          provozovatel squash centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu.

 

!!! Hráči hrají na vlastní nebezpečí !!!

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám mnoho radosti při této krásné hře.